Izolacja

Izolacja

Wirus zburzył nasze
przyzwyczajenia, schematy, nawyki. Inne rzeczy mają znaczenie. Inaczej też reagujemy na znane sytuacje. Znany cytat Marka Aureliusza: „Panie, daj
mi cierpliwość, abym umiał znieść to, czego zmienić nie mogę;
daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyć do
zmiany tego, co zmienić mogę; i daj mi mądrość, abym umiał
odróżnić jedno od drugiego” nabiera większego znaczenia.

WIRUS, STRACH, STRES

WIRUS, STRACH, STRES

WIRUS. STRACH. STRES. Czy możesz coś z tym zrobić? Masz na coś wpływ?
Na to gdzie będzie się czaił wirus, na klamce w sklepie, na wózku do zakupów, na kaszel innego człowieka na pewno nie. Ale jest coś, nad czym mamy kontrolę. Nad swoimi emocjami. Nie panikujmy. Zostańmy w domu. Zadbajmy o nasze zdrowie i naszą odporność. Na to mamy wpływ, to zależy od nas. Ale co to dokładnie powinniśmy zrobić? Co to jest zdrowie i w jakich obszarach możemy działać?