Dysleksja a integracja sensoryczna

Dzieci z natury są ciekawe otaczającego je świata. Interesują się wszystkim. Większość przedszkolaków nie może doczekać się nauki czytania i pisania. Są jednak dzieci- dzieci z dysleksją- którym czytanie kojarzy się ze złem. Podczas, gdy innym kolegom i koleżankom umiejętności te przychodzą bez wysiłku, im wydaje się pozostawać poza ich zasięgiem, mimo że są bardzo inteligentnymi osobami. Dysleksja rozwojowa obejmuje trzy podstawowe obszary:
Dysgrafię- trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma.
Dysleksję (właściwa)– specyficzne trudności w nauce czytania, którym towarzyszą często trudności w pisaniu.
Dysortografię – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko błędy ortograficzne).
Wczesna diagnoza dysleksji jest bardzo istotna, ponieważ u młodszych dzieci plastyczność mózgu jest większa, a co za tym idzie mózg jest bardziej podatny na przebudowę ścieżek neuronalnych. Poza tym niepowodzenia w nauce czytania wywołują u dziecka poczucie porażki, a w konsekwencji niskie poczucie własnej wartości. Żeby wspierać dziecko od początku, należy jak najszybciej zdiagnozować dysleksję. Wprawdzie w poradni badania można zrobić dopiero pod koniec edukacji wczesnoszkolnej, ale już we wczesnym dzieciństwie często dostrzegamy sygnały, które mogą (ale nie muszą) świadczyć, iż dziecko w przyszłości będzie mieć problem z nauką czytania i pisania. Do takich symptomów można zaliczyć między innymi: opóźnione pojawienie się mowy, trudności w wymowie (np. pomijanie pierwszego dźwięku, lub zmianę kolejności dźwięków), niewrażliwość na rymy.
Można zastanowić się czy terapia integracji sensorycznej może być powiązana z dysleksją, czy może wspierać dziecko z dysleksją. Aby to zrozumieć, należy wiedzieć, iż o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego mówimy, gdy codzienne czynności zostają zakłócone. Senoryprocessing bowiem jest sposobem, w jaki układ nerwowy odbiera informacje pochodzące ze zmysłów, a następnie przekształca je w odpowiednie reakcje organizmu. Takie zaburzenia mogą przejawiać się w postaci zachowania, emocji, problemów z uwagą, koncentracją (bardzo ważna w nauce czytania i pisania), problemów motorycznych, trudności z organizacją. Zmysły (dotyku, równowagi, czucia głębokiego, węchu, smaku, wzroku i słuchu) muszą tworzyć całość, w taki sposób, by organizm mógł efektywnie i celowo działać. Dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego nieprawidłowo odbierają informacje zmysłowe, niezależnie jakiego rodzaju zaburzenia dotyczą.Mogą opóźniać prawidłowy rozwój dziecka lub zaburzać proces uczenia, a to może być wynikiem problemów z czytaniem, pisaniem, ortografią, itp.
Podczas badań ryzyka dysleksji stosuje się często Skalę Ryzyka Dysleksji (SRD), która bada:
– motorykę: motorykę dużą i małą
– funkcje wzrokowe
– funkcje językowe- percepcję mowy i ekspresję
– uwagę.
Wszystkie elementy, uwzględnione przez skalę, są ćwiczone podczas terapii integracji sensorycznej. Dlatego też można wywnioskować, iż terapia integracji sensorycznej może być pomocna we wspieraniu dziecka z dysleksją rozwojową.

Krystyna Jacków-Sowa

Osoby zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Dysleksja a integracja sensoryczna