Dyrektor Krystyna Jacków–Sowa (ul. Promienista 30 oraz ul. Kunickiego 30)

Pierwsza konsultacja z Rodzicami250 zł / 45 minut
Pierwsza konsultacja z Dzieckiem i Rodzicem250 zł / 45 minut
Holistyczne Wsparcie Rodziców i Dzieci z Wybiórczym Jedzeniem (zajęcia po 2 konsultacjach)230 zł / 45 minut
Transformacja Przez Rodzicielstwo (wsparcie Dla Rodziców oraz terapia Dzieci z Zaburzeniami Koncentracji)230 zł / 45 minut

Terapeuci Balansu, ul. Promienista 30

– Integracja Sensoryczna
– Terapia Odruchów INPP
– Bilateralna Integracja
140 zł / 45 minut
Terapia Ręki140 zł / 45 minut
Logopedia110 zł/ 30 minut
Trening słuchowy – Neuroflow

Diagnozy

SI3 spotkania (45 minut) po 140 zł + 1 spotkanie 45 minut – omówienie i diagnoza na piśmie
200 zł
Odruchy INPPspotkanie 150-180 minut / 420 zł
Trening słuchowy – Neuroflow250 zł / 45 minut

Terapeuci Balansu, ul. Kunickiego 30 (Świerczewo)

mgr Joanna Stachowiakterapia logopedyczna, 100 zł / 30 minut
diagnoza logopedyczna 260 zł / 90-120 minut
mgr Iwona Błachowiakpsycholog 160 zł / 45 minut
mgr Daria Kwapiszterapia ręki 140 zł/ 50 minut
terapia dysleksji 140 zł / 50 minut
Integracja Sensoryczna140 zł / 45 minut

UWAGA,
ZMIANA NUMERU KONTA

Wpłaty przelewem prosimy kierować na konto: 87 1090 2835 0000 0001 5299 09 44

Uprzejmie prosimy o DOKŁADNE opisywanie przelewów za terapię:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Miesiąc lub data, za które dokonywana jest wpłata
  3. Imię i nazwisko terapeuty

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności najpóźniej do 2-go dnia kolejnego miesiąca.

Dziękujemy

Cennik (od 01.09.2023 r.)