Dyrektor Krystyna Jacków–Sowa

Holistyczne Wsparcie Rodziców i Dzieci z Wybiórczym Jedzeniem230 zł / 45 minut
Transformacja Przez Rodzicielstwo (Dla Rodziców Dzieci z Zaburzeniami Koncentracji)230 zł/ 45 minut

Terapeuci Balansu, ul. Promienista 30A

– Integracja Sensoryczna
– Terapia Odruchów INPP
– Bilateralna Integracja
130 zł / 45 minut
Terapia Ręki130 zł / 45 minut
Logopedia100 zł/ 30 minut

Diagnozy

SI3 spotkania (45 minut) po 130 zł + 1 spotkanie 45 minut – omówienie i diagnoza na piśmie
180 zł
Odruchy INPPspotkanie 150-180 minut / 390 zł

Terapeuci Balansu, ul. Kunickiego 30 (Świerczewo)

mgr Joanna Stachowiakterapia logopedyczna, 90 zł / 30 minut
diagnoza logopedyczna 250 zł / 90-120 minut
mgr Iwona Błachowiakpsycholog 160 zł / 45 minut
mgr Daria Kwapiszterapia ręki 120 zł/ 50 minut
terapia dysleksji 120 zł / 50 minut
Integracja Sensoryczna130 zł / 45 minut

UWAGA,
ZMIANA NUMERU KONTA

Wpłaty przelewem prosimy kierować na konto: 87 1090 2835 0000 0001 5299 09 44

Uprzejmie prosimy o DOKŁADNE opisywanie przelewów za terapię:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Miesiąc lub data, za które dokonywana jest wpłata
  3. Imię i nazwisko terapeuty

Prosimy o dokonywanie płatności najpóźniej do 2-go dnia kolejnego miesiąca.

Dziękujemy

Cennik (od 01.09.2022 r.)